Skip to main content

Ủy ban nhân dân

1. Ông: La Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

2. Ông: Tô Văn Mít, Phó chủ tịch UBND xã.

About