Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

1. Ông: La Văn Tùng, Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

2. Ông: Vi Văn Nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

3. Ông: Chu Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

4. Bà: Lưu Thị Thơn, Phó chủ tịch HĐND xã - Chủ tịch Hội LHPN xã.

About