Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

1. Ông: Chu Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

2. Bà: Lưu Thị Thơn, Phó chủ tịch HĐND xã - Chủ tịch Hội LHPN xã.

3. Ông: Hứa Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã.

4. Ông: Hoàng Văn Nhất, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

5. Ông: Tô Hồng Thái, Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

About