Skip to main content

Sáng ngày 26/9/2023 Đảng ủy xã Hòa Cư tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm 2023 và lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên dịp 02/9/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy xã Hòa Cư. Ban Thường vụ Đảng ủy xã quyết định tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm 2023 và lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên dịp 02/9/2023:

* Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phụ trách địa bàn.

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Cán bộ, Công chức xã.

- Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

* Hội nghị đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả công tác 9 tháng; báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2023.

- Lễ trao tặng huy hiệu 55 tuổi đảng dịp 02/9/2023.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2023

 

5

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

 Phó Chủ tịch HĐND huyện trao huy hiệu 55 tuổi Đảng

cho đồng chí Hoàng Văn Đồng thôn Bản Lành

About