Skip to main content

Ngày 06/10/2023 Trung tâm học tập cộng đồng Trường TH&THCS xã Hòa Cư tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 90/KHPH-GDĐT-HKH, ngày 28/9/2023 của Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội khuyến học huyện Cao Lộc, xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Ngày 06/10/2023 Trung tâm học tập cộng đồng Trường TH&THCS xã Hòa Cư tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỉ nguyên số”.

Nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

About