Skip to main content

Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Hòa Cư khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 24/11/2023 HĐND xã Hòa Cư tổ chức Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Hòa Cư khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. Thành phần tham dự:

1. Đ/c: La Văn Tùng, huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

2. Đ/c: Vi Văn Nghiệp: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

3. Đ/c: Chu Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UB MTQ xã

4. Đ/c: Lưu Thị hơn, Phó chủ tịch HĐND kiêm chủ tịch Hội LHPN xã

5. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026.

6. Cán bộ, công chức xã.

II. Kỳ họp thông qua các nội dung Sau:

1. Tờ trình về việc xin ý kiến thông qua nội dung Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000

          2. Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000

          3. Báo cáo, tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư xã Hòa Cư đối với nội dung Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000;

4. Báo cáo thẩm tra dự thảo tờ trình, nghị quyết Thông qua nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000

5. Thảo luận: Các đại biểu HĐND xã;

Tại kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã đã có các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND và đã và lãnh đạo ủy ban nhân dân xã giải trình và làm rõ những ý kiến của Đại biểu.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

8

 

9

 

About